Talent Boven Vooroordelen

menu-icon

Focus op talent

Tot op vandaag zijn er nog steeds grote verschillen merkbaar in de arbeidsdeelname van verscheidene groepen. Enkele mogelijke oorzaken hiervan zijn vooroordelen en discriminatie tijdens de selectieprocedure of op de werkvloer.

Deze vooroordelen en discriminatie kunnen ertoe leiden dat heel wat talent verloren gaat.

Doelstellingen


'Talent Boven Vooroordelen' streeft naar:


  1. De omschakeling naar een meer talentgerichte benadering van (potentiële) werknemers


  2. Het doorprikken van de daarbij horende vooroordelen en discriminatie


  3. Vanuit onderzoek inzicht krijgen in vooroordelen en discriminatie.

Project

Het ESF-project ‘Talent Boven Vooroordelen’ is een samenwerking tussen POM Limburg en het onderzoeksinstituut SEIN van de UHasselt. Gedurende de periode 2017-2018 wordt er gestreefd naar het wegwerken van vooroordelen en discriminatie om talentmanagement te laten groeien. Discriminatie en vooroordelen leiden er namelijk toe dat heel wat talent van (potentiële) werknemers onbenut blijft. Hiervoor zijn 3 deeltrajecten uitgewerkt. Tijdens deze 3 deeltrajecten krijgen de doelgroepen personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap extra aandacht.

1.

Een verkennend onderzoek naar vooroordelen en discriminatie op basis van migratieachtergrond of arbeidshandicap op de Vlaamse arbeidsmarkt.

2.

De ontwikkeling van een aantal alternatieve belevingstools die uitdagend zijn, een maximaal effect beogen en vooral ook overdraagbaar en duurzaam inzetbaar zijn. De inzichten en ervaringen van het verkennend onderzoek dienen als input voor deze tools.

3.

Het ontwerpen van een portaalwebsite voor de borging en disseminatie van informatie en ervaringen. Verder kunnen er op een interactieve webapplicatie enerzijds algemene vragen gesteld worden over discriminatie, vooroordelen, subsidiemogelijkheden en mogelijke aanpassingen van de werkvloer en anderzijds over concrete situaties op de werkvloer. Deze vragen komen terecht bij professionele deskundige organisaties.Voor de waarborging van de kwaliteit en effectiviteit van dit project is er nood aan expertise uit het werkveld. Hiervoor is er een sterke co-creatie met structurele partners en bedrijven enerzijds en ervaringsdeskundigen anderzijds.

logo POM Limburg logo SEIN

Onderzoek

Uit verscheidene internationale onderzoeken is heel wat geweten over het bestaan van vooroordelen en discriminatie en de mechanismen die hierbij aan de grondslag liggen. Echter was er nood aan subgroep-specifiek onderzoek voor de ontwikkeling van de tools.
Personen met een arbeidshandicap of met een migratieachtergrond zijn groepen met veel interne diversiteit. Het onderzoek binnen dit project gaat deze diversiteit na met 80 diepte-interviews met werkgevers, vakbonden, belangengroepen en ervaringsdeskundigen.

Download het onderzoek

Tools

Om de bewustwording van vooroordelen en discriminatie bij werkgevers kracht bij te zetten zijn er vier verschillende belevingstools ontwikkeld.

Virtual Reality

De Virtual Reality tool geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf, als slachtoffer, te ervaren wat het is om gediscrimineerd en bevooroordeeld te worden.
De VR-bril geeft toegang tot 2 scenario’s:

1.
Je bent afgestudeerd als manager. Omwille van je deskundigheid ben je recent aangeworven als nieuwe manager in een bedrijf. Vandaag is het je eerste werkdag waarop je kennis kan maken met het bestaande managementcomité.

2.
Je bent cum laude afgestudeerd als ingenieur en werkt momenteel als manager in een groot consultancy bedrijf. Door een bedrijfsleider werd je uitgenodigd om een presentatie te geven over een belangrijk project. Ter verdediging van je presentatie heb je ook je assistente meegebracht naar het bedrijf.

Beleef het zelf
Foto Virtual Reality
Foto verbodsborden

Verbodsborden

De verbodsborden maken op een ludieke manier duidelijk hoe “dom” vooroordelen en discriminatie eigenlijk zijn.

Reserveer nu

Stopping Power

De tool ‘stopping power’ is een opvallende eye-catcher die werkgevers letterlijk laat stilstaan bij de talenten van (potentiële) werknemers.

Binnen het project werden 4 Augmented Reality posters ontwikkeld. Op deze posters zijn 4 personen terug te vinden. Door de posters te scannen met de ‘Stop Voor Talent’ app ontdek je wie er achter het gezicht schuilgaat en hoor je zijn/haar arbeidsverhaal.

Bekijk de posters
Foto Stopping Power
Foto blinddate

Job@BlindDate

Job@BlindDate schakelt visuele factoren uit en biedt zo de kans om een sollicitatiegesprek op een andere, meer talentgerichte manier aan te pakken.

De werkgever en sollicitant nemen plaats in een levensgrote doos (3m op 4m), de ‘Talent Match box’ en voeren een sollicitatiegesprek met elkaar. Tijdens dit blind date sollicitatiegesprek worden visuele factoren zoals leeftijd, afkomst, handicap en dergelijke uitgeschakeld, waardoor een objectievere en neutralere aanpak mogelijk is. De werkgever focust zich zo op de talenten van de sollicitant.

Na het sollicitatiegesprek krijgt de sollicitant een feedbackmoment met de werkgever waarin de positieve en werkpunten overlopen worden. Tot slot ontmoeten de sollicitant en werkgever elkaar ook daadwerkelijk en kunnen ze met elkaar kennismaken

Talent Match box

Wij verwerken uw gegevens conform onder het privacybeleid van het project "Talent Boven Vooroordelen".

*Het uitlenen van de VR-brillen is geheel kosteloos, maar wordt niet particulier verhuurd. De regulatie i.v.m. het uitlenen van de VR-brillen verloopt volgens een bruikleenovereenkomst.

Wij verwerken uw gegevens conform onder het privacybeleid van het project "Talent Boven Vooroordelen".

*Het uitlenen van de verbodsborden is geheel kosteloos, maar wordt niet particulier verhuurd. De regulatie i.v.m. het uitlenen van de verbodsborden verloopt volgens een bruikleenovereenkomst.

verbodsborden

Posters Stopping Power

Stopping Power Mustafa Stopping Power Cinthia Stopping Power Miriam Stopping Power Simohamed

Wij verwerken uw gegevens conform onder het privacybeleid van het project "Talent Boven Vooroordelen".

*Het uitlenen van de verbodsborden is geheel kosteloos, maar wordt niet particulier verhuurd. De regulatie i.v.m. het uitlenen van de verbodsborden verloopt volgens een bruikleenovereenkomst.

Talent Match box voorbeeldfoto Talent Match box voorbeeldfoto Talent Match box voorbeeldfoto

Partners